04 juli 2022

Vergaderingen

De gemeenteraad werkt volledig digitaal en de raadsleden ontvangen de agenda’s en de stukken voor de vergadering via een speciale vergaderapplicatie (app).

Via de link https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
kunt u toegang krijgen tot de openbare informatie in die app.

 

Wat kunt u via de link allemaal zien?
- Wanneer en waar de komende Besluitvormende raadsvergaderingen en Oriënterende raadsbijeenkomsten zullen zijn en hoe laat ze beginnen;
- De openbare vergaderstukken van die vergaderingen inzien zodra deze voor de raadsleden gereed zijn gezet;

En niet alleen voor de toekomstige vergaderingen: u kunt datzelfde ook zien voor de vergaderingen die er vanaf 1 januari 2018 zijn geweest