04 december 2021

Johan Nijmeijer

Johan Nijmeijer
Johan Nijmeijer
Leemakkers 12
9531 AX Borger
T
Hoofd- en nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Sluiten

Bezoldigd:

  • Eigenaar taxi Borger

Onbezoldigd:

  • Huisbezoeker Alas-rescueteam toevoegen
  • Stamrecht BV taxi Nijmeijer

Ken uw raadslid

Bezoldigd:

  • Eigenaar taxi Borger

Onbezoldigd:

  • Huisbezoeker Alas-rescueteam toevoegen
  • Stamrecht BV taxi Nijmeijer