05 december 2021

Wie zijn wij?

Het secretariaat van de rekenkamercommissie Borger-Odoorn ligt bij de griffie van de gemeente.

Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
T.a.v. de secretaris, mevrouw F. Koenders
Postbus 3
7875 ZG Exloo
T (0591) 53 54 43
rekenkamercommissie@borger-odoorn.nl 

 

De rekenkamercommissie Borger-Odoorn bestaat uit vier externe leden.

 


De leden zijn:

Dhr. P. (Piet) Wanrooij (voorzitter)

Ik ben Piet Wanrooij (1957) en woon in het mooie Nijeveen. In februari 2020 ben ik als voorzitter begonnen bij de Rekenkamer Commissie, om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar bestuur van het mooie Borger-Odoorn. Bij het werk van de rekenkamer staan voor mij een aantal aspecten centraal. De bruikbaarheid van de onderzoeken voor de gemeenteraad. Het onderzoek moet bijdragen aan een lerende organisatie. De Raad, het college en de ambtelijke organisatie worden uitgedaagd om van de aanbevelingen werk te maken. De lokale samenleving mag er beter van worden! Ik breng daarvoor een positief-kritische blik mee. Heb organisatiekunde gestudeerd in Nijmegen en Engeland en gewerkt in het bedrijfsleven (Stork-NS-Price Waterhouse Coopers-Wiegerinck Architecten). Vanaf 1999 actief in de wereld van de lokale overheid. Als directeur/gemeentesecretaris van verschillende gemeenten en als Statenlid van een Provincie.

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Elburg (bezoldigd)

Lid raad van Advies Sociale Werkvoorziening TIEM in Zwolle (bezoldigd)

Lid raad van Toezicht Sociale Wijkteams Arnhem (bezoldigd)

r. I. (Ico) van Slooten

Ico studeerde als bedrijfskundige in Groningen. Hij startte zijn carrière in de bancaire sector en maakte later de overstap naar lagere overheden. Hier is hij aan de slag gegaan als adviseur Economische Zaken. Op dit moment werkt hij als adviseur binnen het domein van gebieds- en economische ontwikkelingen. Ico is positief en initiërend. Hij haalt "buiten naar binnen"en is op zijn best als hij een ontwikkeling in gang kan zetten en tevreden als processen tot een positieve resultaten leiden.


 

 


 

 

 

Dhr. Drs. E. (Elias) de Haan

Elias  is bestuurs- en beleidskundig onderzoeker. Hij heeft  veel ervaring in het begeleiden van gemeenten bij ambtelijke en bestuurlijke vernieuwingen. Hij doet dat voor uiteenlopende adviesbureaus. Ook was hij een aantal jaren raadslid en wethouder en een korte periode ambtenaar. Daarmee heeft hij ruime politieke, bestuurlijke en ambtelijke ervaring en kennis opgedaan. Deze ervaring en kennis zet hij in bij zijn onderzoeken en opleidingen.

(neven)functies:

- lid van het bestuur van de NVRR (vereniging van rekenkamercommissies)(onbezoldigd)

- Werkzaam bij BAN personeelsdiensten (parttime, bezoldigd)

- Zelfstandig bestuurskundig trainer en onderzoeker voor overheidsorganisaties(via intermediairs, fulltime, bezoldigd)

- Werkzaam als adviseur voor de NCOI (parttime, bezoldigd)

- Werkzaam voor Stibabo ((parttime, bezoldigd)

 

 

 

 

Mevrouw R.(Rosan) Kuipers

 

Rosan is enthousiast over alles wat met het lokaal openbaar bestuur te maken heeft. Ze studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat maakt dat ze zowel op juridisch als op bestuurskundig vlak een bijdrage levert aan de rekenkamercommissie van Borger-Odoorn. Rosan is opgegroeid in Oosterhesselen en startte haar carrière bij de gemeente Coevorden. Ze is dus bekend met de regio Zuidoost Drenthe. Bij de gemeente Coevorden werkte Rosan eerst in het sociaal domein en daarna als projectleider van projecten over democratische vernieuwing. Inmiddels is ze werkzaam als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier bij de gemeente Hellendoorn. Ze levert graag een bijdrage aan het ondersteunen van de gemeenteraad in haar verschillende rollen. De raad is immers het hoogste orgaan.

 

 

Mevrouw F (Fransien) Koenders, secretaris

Fransien is sinds 2009 secretaris van de rekenkamercommissie. Destijds bestond de rekenkamercommissie nog uit 3 raadsleden, 3 externe leden en werd zij ondersteund door de ambtelijk secretaris. Vanaf juni 2015 bestaat de rekenkamercommissie uit 4 externe leden met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Haar werkzaamheden binnen de rekenkamercommissie bestaan uit het voorbereiden en verslaglegging van de vergaderingen, beheren/bewaken van de onderzoekdossiers en ze is het aanspreekpunt voor de dagelijkse contacten. Naast het werk voor de rekenkamercommissie werkt Fransien op het bestuurssecretariaat en het griffiesecretariaat van de gemeente Borger-Odoorn.