04 december 2021

Actueel

Stand van zaken (lopende) onderzoeken:

Onderzoek: Schuldhulpverlening

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Welke doelstellingen heeft de gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot de schuldhulpverlening en heeft de gemeente daarbij duidelijk in beeld hoe deze doelen via de uitvoeringsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank bereikt moeten worden. Zijn deze doelstellingen ook bereikt?

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau CAB uit Groningen. Het rapport wordt op 25 november 2021 besproken in de oordeelsvormende raad. 

Onderzoek Biodiversiteit

Een 5 tal-eindejaarsstudenten van de NHL/Stenden Hogeschool Leeuwarden zijn een onderzoek gestart naar het beleid en de uitvoering van biodiversiteit in onze gemeente én in de gemeente Noordenveld. Zij doen dit in samenwerking met de beide rekenkamercommissies

Nieuwsbrieven

Jaarverslag