17 april 2021

Actueel

Stand van zaken (lopende) onderzoeken:

Onderzoek: Schuldhulpverlening:

Het lopende onderzoek geeft antwoord op de vraag: Welke doelstellingen heeft de gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot de schuldhulpverlening en heeft de gemeente daarbij duidelijk in beeld hoe deze doelen via de uitvoeringsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank bereikt moeten worden. Zijn deze doelstellingen ook bereikt?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau CAB uit Groningen. We verwachten dat we het onderzoek in het 1e kwartaal van 2021 aan de raad kunnen aanbieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ico van Slooten.

 

Onderzoek Ondermijning:

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Heeft de gemeente Borger-Odoorn zich op ondermijnende criminaliteit, is de gemeente voldoende weerbaar tegen pogingen van criminele ondermijning gericht tegen de gemeentelijke organisatie, is er voldoende bewustzijn over de maatschappelijke risico's van ondermijning, wat is de effectiviteit van het beleid en de uitvoering ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, is dit voldoende toekomstbestendig en wat is hierbij de rol van de gemeenteraad?

Het rapport is op 8 april jl besproken in de besluitvormende raadsvergadering en de raad heeft unaniem de aanbevelingen overgenomen. Het rapport met conclusies en aanbevelingen  kunt u vinden bij publicaties  rekenkamercommissie

 

Nieuwsbrieven

Jaarverslag