04 juli 2022

Rekenkamercommissie

Wat doet de gemeente Borger-Odoorn goed, en wat kan beter? Hoe zou dat beter kunnen en hoe kan de gemeenteraad daarvoor zorgen? Dit zijn de belangrijke vragen voor de rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie heeft een controlerende en adviserende taak, ter ondersteuning van de gemeenteraad. Zij adviseert de raad als volksvertegenwoordigend orgaan bij de controle van het college van burgemeester en wethouders, als dagelijks bestuur van de gemeente. De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving(rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert.

Heeft u ideeën voor onderzoek?
Wilt u als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn een onderwerp inbrengen, stuur dan een brief of e-mail naar de rekenkamercommissie. Omschrijf het onderwerp en vertel kort, waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. De rekenkamercommissie stelt uw ideeën op prijs en zal u laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. 

Samenstelling commissie
De rekenkamercommissie van Borger-Odoorn bestaat uit 4 externe leden. Externe leden waarborgen een sterkere onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie ten opzichte van het gemeentebestuur. 

Leden van de rekenkamercommissie