04 december 2021

Regels voor spreekrecht

U wilt spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat
Bij het agendapunt 'Spreekrecht burgers' van de oriënterende raadsbijeenkomst, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. In totaal is dertig minuten ingeruimd voor het agendapunt spreekrecht. Iedere spreker mag maximaal vijf minuten spreken of korter bij meer dan zes insprekers. U kunt uw betoog ondersteunen met beelden. Daarvoor is apparatuur (computer en beamer) beschikbaar in de raadzaal. Het is mogelijk dat uw onderwerp voor een volgende vergadering op de agenda wordt gezet. U krijgt daarover bericht van de griffie. Alleen in bijzondere gevallen kan de voorzitter de spreektijd verlengen. 

U wilt spreken over een onderwerp op de agenda
Aan het begin van het agendapunt geeft de voorzitter u de gelegenheid om vijf minuten het woord te voeren. Vervolgens kunnen de raadsleden u vragen stellen. De voorzitter houdt hierbij rekening met afspraken die gelden voor zowel de raadsleden als voor de insprekers. 

Onderwerpen zonder spreekrecht
Niet voor alle onderwerpen geldt spreekrecht. Het woord kan niet gevoerd worden over: 

  1. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat;  
  2. benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;  
  3. een gedraging waarover een klacht op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;  
  4. onderwerpen waarover in een oriënterende raadsbijeenkomst en/of  besluitvormende raadsvergadering recent al spreekrecht heeft opengestaan.

Verzoek indienen voor spreekrecht
Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Dan meldt u dit vóór 12.00 uur, op de dag van de vergadering, T (0591) 53 53 47 of E griffie@borger-odoorn.nl

Meer weten?
Meer informatie over het spreekrecht kunt u krijgen bij de raadsgriffie. T (0591) 53 53 47 of E griffie@borger-odoorn.nl