04 december 2021

Ingekomen stukken

Wanneer u een belangrijke vraag of een onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen. Deze brief kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn. Wanneer u over een bepaald onderwerp al contact gehad heeft met een wethouder of ambtenaar, vermeldt u dit dan in uw brief. 

Openbaarheid brief
Realiseert u zich dat uw brief in principe openbaar is, wanneer u zich schriftelijk tot de gemeenteraad richt. De brief wordt vermeld op de openbare lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering. De lijst en de daarop vermelde brieven liggen ter inzage bij de vergaderstukken in het gemeentehuis.