09 mei 2021

Digitale raadsvergadering op 7 mei 2020

vrijdag 1 mei 2020

Op donderdag 7 mei  2020 om 19.00 uur vindt een digitale vergadering van de gemeenteraad plaats. De vergadering bestaat uit een besluitvormende vergadering.

U kunt hier de stukken inzien

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de digitale vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591.

Volgen
U kunt ook meekijken via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl