09 mei 2021

Digitale raadsvergadering op 28 mei 2020

donderdag 28 mei 2020

Op donderdag 28 mei  2020 om 19.00 uur vindt een digitale vergadering van de gemeenteraad plaats. De vergadering bestaat uit een besluitvormende vergadering.

U kunt hier de stukken inzien

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de digitale vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591.

Volgen
U kunt ook meekijken via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl