17 april 2021

Bijzondere raadsvergadering 20 januari 2021

donderdag 14 januari 2021

Op woensdag 20 januari vindt om 21.00 uur een korte (digitale) vergadering van de gemeenteraad

plaats. Deze vergadering heeft een bijzonder karakter.

 

Op 1 juni 2021 loopt namelijk de benoemingstermijn van de heer J. Seton als burgemeester van onze gemeente af. Op grond van de Gemeentewet is herbenoeming voor een nieuwe termijn van zes jaar mogelijk.

 

In deze bijzondere raadsvergadering zal de gemeenteraad zijn besluit bekendmaken of een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden gedaan tot herbenoeming van burgemeester Seton.

 

De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek.

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad
De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raads- en burgerleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Deze (gratis) app heet iBabs-pro. 
Voor geïnteresseerden is diezelfde app met alle openbare stukken ook beschikbaar vanaf september 2020.

Wat kun je met de app allemaal doen?
* Openbare stukken van openbare raadsvergaderingen inzien
* Met de zoekfunctie stukken opvragen vanaf augustus 2020

Hoe kun je deze app gebruiken?
Op een PC ga je naar https://borgerodoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/

 Met een Ipad of mobiele telefoon ga je naar de App-store en download je gratis iBabs-pro. Met de volgende gegevens kun je inloggen:

* Site: borgerodoorn
* Emailadres: burger (alleen dit woord, emailadres is niet nodig)
* Wachtwoord: burger