27 juli 2021

Beëdigingsbijeenkomst herbenoeming burgemeester J. Seton

woensdag 26 mei 2021

Beëdigingsbijeenkomst 31 mei 2021 herbenoeming burgemeester Jan Seton

 

Op 1 juni 2021 loopt de huidige ambtstermijn van Jan Seton als burgemeester van Borger-Odoorn af. Onlangs is hij bij Koninklijk Besluit herbenoemd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Aan iedere ambtstermijn is verbonden dat de burgemeester in handen van de Commissaris van de Koning de ambtseed of -belofte aflegt in een bijeenkomst waar de gemeenteraad bij is betrokken. De Gemeentewet noemt dat ‘ten overstaan van de raad’.

 

Op maandag 31 mei a.s. komt Commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma om 18.30 uur naar het gemeentehuis in Exloo om daar in een korte bijeenkomst de ambtseed van burgemeester Seton voor zijn nieuwe ambtstermijn af te nemen.

In verband met de huidige corona-omstandigheden moet dat helaas een bijeenkomst in kleine kring zijn: een deel van de raadsleden zal in de raadszaal aanwezig zijn, een ander deel is digitaal aanwezig en publiek en pers kan niet fysiek aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Maar de bijeenkomst is wel openbaar en u kunt deze volgen via de digitale LiveStream van de gemeenteraad via de link https://borger-odoorn.notubiz.nl/