09 augustus 2022

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe twee keer per vier weken. Er is eerst een Oordeelsvormende Raadsvergadering en de week erop een besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. 
De burgemeester is voorzitter van de besluitvormende raadsvergadering. Hij heeft in deze vergadering geen stemrecht. Bij afwezigheid van de burgemeester, treedt mevr. J. Hofsteenge op als waarnemend voorzitter van de raad. Zij zit ook de Oordeelsvormende raadsbijeenkomst voor.  

Overzicht vergaderdata gemeenteraad
Bekijk hier het overzicht met de vergaderdata van de raadsvergaderingen 2022.

Agenda en stukken
De raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in de raadzaal. Raadsagenda’s en raadsstukken voor beide vergaderingen zijn te vinden op het tabblad vergaderingen. Daarnaast zijn de stukken in te zien op het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Naluisteren van raadsvergaderingen
Elke openbare raadsvergadering kunt u via een bandopname naluisteren.