21 mei 2022

Contact

Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

•            Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de
              gemeente en de plannen;

•            Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;

•            Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;

•            Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek

U kunt alle raadsleden ineens benaderen, maar bijvoorbeeld ook één of meerdere fracties via de fractievoorzitters. 8 fracties kunnen niet als raad als één geheel naar buiten treden. Iedere fractie vertegenwoordigt immers andere belangen. Het is daarom begrijpelijk dat u in sommige gevallen alleen contact zoekt met een bepaalde fractie of enkele fracties. Verder kunt u ook individuele raadsleden benaderen

 

 

 

 

Bezoekadres: Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo
Postadres: Postbus 3, 7875 ZG  Exloo