25 januari 2022

Ken uw raadslid

Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren en getogen in Borger


Wat is uw burgerlijke staat?
Ongehuwd


Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
Ik ben op donderdag 9 februari 2017 beëdigd als raadslid van de Gemeente Borger-Odoorn.


Wat doet u naast het raadswerk?
Naast mijn werkzaamheden als raadslid heb ik een eigen bedrijf, JTC-Finance, dat zich o.a. bezighoudt met het opstellen van jaarrekening, het begeleiden van startende ondernemers, complexe financieringsvraagstukken richting derden en reorganisatietrajecten binnen organisaties.
Daarnaast ben ik hoofdtrainer van de S.V. Borger (voetbal).

Hoe is uw politieke carrière tot nu toe verlopen?
De afgelopen twee jaar ben ik fractie-assistent geweest voor de VVD Borger-Odoorn. Vanuit deze hoedanigheid heb ik twee jaar lang mee mogen kijken in de keuken van wat precies het raadswerk betekent.


Wat is uw passie?
Eigenlijk alles wat ik doe, doe ik met passie. Ik doe ook alleen maar dingen waar ik energie van krijg en leuk vind. Zo is de gemeentepolitiek ook een passie van me geworden. Ook voetbal is een belangrijke passie van me in het leven. Daarnaast kan ik enorm genieten van de sporten van mijn kinderen (dochter is fanatiek hockeyster en mijn zoontje een fanatieke voetballer).


Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
Ik vind het belangrijk dat je als gemeenteraadslid het belang van je kiezer kunt overdragen in de raadzaal. Ook de samenwerking met de overige partijen is een belangrijk onderdeel binnen de politiek, uiteraard wel binnen de grenzen van onze eigen normen en waarden en standpunten van de VVD. 

Waar heeft u een hekel aan?
Ik kan slecht tegen onrecht en leugens. Een open en eerlijk debat hou ik van en dan hoef je het uiteindelijk echt niet met elkaar eens te zijn.
Mensen met verborgen agenda’s of twee gezichten heb ik ook niets mee. Wat dat betreft ben ik altijd een open boek en verkondig ik een duidelijke mening.


Wat is uw favoriete boek?
De klokkenluider van John Grisham

Wat is uw favoriete film?
The Green Mile

 

 


Datum  13 februari 2017