25 januari 2022

Ron Reinds

Ron Reinds
Ron Reinds
Dingspil 47
9531 HC Borger
T 0599-234774
Hoofd- en nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Sluiten

Bezoldigd:

  • Communicatieadviseur Nationale Politie

Onbezoldigd:

  • Voorzitter Stichting buitenspelen Borger

Ken uw raadslid

Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben op 29 juni 1960 in Assen geboren, in 1968 verhuisd naar Rolde en heb daar mijn jeugd doorgebracht. 

Wat is uw burgerlijke staat?
Gehuwd met Annemieke.

Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
Sinds 27 maart 2014.

Wat doet u naast het raadswerk?
Ik werk bij de politie in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) als woordvoerder en communicatieadviseur. Verder ben ik voorzitter van de stichting Buiten Spelen Borger. Ik heb de laatste jaren bewust een aantal vrijwillersfuncties afgesloten om me bezig te gaan houden met het politieke werk.

Hoe is uw politieke carriere tot nu toe verlopen?
Halverwege 2012 ben ik lid geworden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn en me vanaf dat moment gestort op het vele leeswerk waar je in de politiek nooit zonder komt te zitten. In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kwam ik op plaats 7 van de verkiezingslijst te staan. Het resultaat daarvan is bekend: een loei van een verkiezingsoverwinning en met 2 wethouders en 9 raadsleden weer veruit de grootste partij!   

Wat is uw passie?
Ik heb een grote voorkeur voor alles wat met sport, kunst/cultuur en koken/eten te maken heeft. Maar….. als Sinterklaas bezocht ik ongeveer 20 jaar lang , tot de sluiting in 2013, de basisschool in Klijndijk. Ik besef me nu pas dat dat misschien wel mijn grootste passie is geweest. De voorbereidingen, de lol die je er samen met het onderwijzend personeel aan beleefd en vooral het enthousiasme van de kinderen in de jongste groepen is echt geweldig.

Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
We vinden allemaal sport en bewegen belangrijk. Sportdeelname bevordert niet alleen het gezondheidsaspect maar ook het welzijn en de leefbaarheid in de dorpen.
Daarom staat sportstimulering, sportvoorzieningen en de voortzetting van combicoaches op de scholen hoog op onze agenda.
Verder wonen we in een veilige gemeente met weinig criminaliteit. Dat willen we ook zo houden. De zichtbaarheid van de wijkagent in de dorpen vinden we belangrijk en geeft het gevoel van veiligheid. Hij kent zijn werkgebied en kan daardoor anticiperen en vroegtijdig ingrijpen om grotere problemen te voorkomen. De inzet van de gemeente dient erop gericht te zijn de wijkagent ook daadwerkelijk voor dit werk in te zetten.

Waar heeft u een hekel aan?
Aan mensen die niet de moeite willen nemen om de mening van een ander te horen voordat ze een beslissing nemen. “Luister ook naar de andere partij voordat je beslist” (Audi et alteram partem). Een mooie wijsgerige spreuk uit het Romeinse recht die vaak zijn waarde heeft bewezen en zeker niet verkeerd staat in de politiek! Ik las dat dit de kernhouding van Job Cohen is bij al zijn bestuurlijke activiteiten. Haha da’s dan wél weer goed van Job!
Oh ja, en programma’s als “wie is de beste kok, zanger, taartenbakker, schoonzoon etc. etc.” Elke keer zie ik weer van die huilende snotterende deelnemers die naar huis worden gestuurd omdat ze te kort komen. Als je daar nou niet tegen kunt doe dan niet mee, doe jezelf dat niet aan en ga lekker thuis koken of onder de douche zingen.

Wat is uw favoriete boek?
Dat zijn er meerdere. Als ik er toch 1 moet noemen is dat het boek ‘Lichamelijke oefening’. Een beetje een ‘vreemd’ boek van bioloog en schrijver Midas Dekkers. Ondanks dat ik een enorme sportliefhebber ben steekt hij daarin de draak met alles wat met sport te maken heeft. “Alleen dieren weten het beter: die doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje”. Geweldig boek,  moet je lezen! Al is het alleen al op de manier waarop zuurpruim en topbioloog Dekkers over sport praat.

Wat is uw favoriete film?
Net zoals bij de boeken zijn dat er veel, maar ‘One flew over the cuckoo’s nest’ zat vol humor en vond ik tevens indrukwekkend.

Datum: 9 april 2014