21 mei 2022

Contact

Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

 

•            Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen;

•            Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;

•            Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;

•            Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek

 

Zoekt u contact met fracties, of raadsleden? Dan kunt u dit aangeven bij de griffie:
griffie@borger-odoorn.nl 

De gemeenteraad 

Iedereen kan een brief sturen aan de gemeenteraad.
Brieven aan de raad zijn openbaar en komen in de raadsvergadering aan de orde op de lijst ingekomen stukken.

Wilt u een bijdrage leveren maakt u dan gebruik van het emailadres gemeente@borger-odoorn.nl en begin uw tekst met Aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn.   

 

Postadres 

Het postadres van de gemeenteraad en de raadsgriffie is  Postbus 3, 7875 ZG  Exloo.