27 juli 2021

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 2 juli 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 17 juni 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01625 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 17 juni 2020
 • 6

  Duurzaamheidsagenda 2019 - 2022

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02748 Raadsvoorstel update Duurzaamheidsagenda 2019-2022
  • 19.02746 Raadsbesluit update Duurzaamheidsagenda 2019-2022
  • 19.02468 Duurzaamheidsagenda 2019-2022
  • 19.02750 Communicatie en participatie Duurzaamheid
 • 7

  Evaluatie beleidsplan Zonneoogst

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01114 Raadsvoorstel evaluatie beleidsplan Zonneoogst
  • 20.01479 Raadsbesluit evaluatie beleidsplan Zonneoogst
  • 20.01390 Rapportage evaluatie beleidsplan Zonneoogst
 • 8

  Inititatiefvoorstel Gemeentebelangen/CDA/Groen Links/D66/PvdA: Jongerenraad gemeente Borger-Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01201 Initiatiefvoorstel Gemeentebelangen/CDA: Jongerenraad gemeente Borger-Odoorn
 • 9

  Sluiting